Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
GANGSTAR

İlk Müslüman Türk Devletleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERI

Türk-Arap İlişkileri:
Hz. Ömer döneminde, İslam orduları Celula, Kadisiye ve Nihavent savaşlarında Sasanileri yıkarak İran’a girdi ve Türklerle komşu olundu.
Hz. Osman döneminde Hazarlar direniş gösterdi. Belancar savaşı ile İslam ordusu yenildi. Emeviler döneminde Araplar, Maveraünnehir bölgesini ele geçirdiler.
Türgiş hükümdarı Sulu Kağan Arap ilerleyişini durdurdu.

Talas Savaşı
Çin     ×   Abbasiler (Karlukların yardımı ile Abbasiler kazandı)
–        751       +
Nedeni: İpek yolu hâkimiyeti, Arap-Çin arasında Orta Asya hakimiyet mücadelesi
Sonuç: Orta Asya Çin istilasından kurtuldu. İslamiyet Türkler arasında yayıldı. Kâğıt, pusula, Araplara geçti.

Türklerin Müslüman Olmasını Kolaylaştıran Nedenler:
Abbasilerin hoşgörülü politikası.
Tek Tanrı inancı. Eşitlik anlayışı
Ahiret inancı, kurban kesme gibi özellikler benzer.
Töre kurallarına ve göçebe yaşam tarzına uyması.
Cihangirlik ile gaza ve cihatın benzemesi

KARAHANLILAR:
Asya da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. Kurucusu Bilge Kül Kadir Handır.
Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet resmi din olmuştur.
İkili teşkilatla yönetilmiştir. Kuruluşunda Karluk Basmil, Çiğil Boyları etkili olmuştur.
İlk medreseyi açtılar. (Semerkand)
Ticareti geliştirmek için kervansaraylar (ribatlar) kurdular, burslu ve yatılı öğrencilik sistemi kurdular.
Resmi dilleri Türkçedir, Türk kültürünün korunmasına önem verdiler, Uygur alfabesini kullandılar.
Düzenli posta örgütünü kuran ilk Türk devletidir. Bununla merkez otoriteyi korumuşlardır.

İlk Türk – İslam eserleri:
– Kaşgarlı Mahmut:  Divan-ı Lügat’it Türk
– Yusuf Has Hacip:  Kudatgu Bilig
– Edip Ahmet:          Atabetül Hakayık

GAZNELİLER:
Gazne’de Alp Tigin kurdu. Şehrin adını aldı ve çok ulusludur. Ünlü hükümdarları Gazneli Mahmut, Hindistan’a 17 sefer düzenledi. Abbasi halifesini korudu ve halife ona ‘sultan’ unvanını verdi. (ilk kez kullanıldı) Büyük Selçuklularla yapılan Nesa, Serahs ve Dandanakan savaşları kaybedildi. İmparatorluk karakteri var. Resmi dilleri Arapça, edebiyat dilleri Farsça saray ve ordu dili Türkçe idi. (çok uluslu göstergesi) Halifeyi koruma altına alan ilk Türk devletidir. Firdevsi Şehnameyi yazdı.

TOLUNOĞULLARI:
· Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. Kurucusu Tolunoğlu Ahmet’tir (Abbasilerin Mısır Valisi)
· Abbasi Halifesi onu Mısır’a tayin etti. O’da bağımsızlığını ilan etti. Tolunoğlu cami yapıldı.

IHŞITLER (AKŞİTLER):
· Fergana Türklerinden Muhammed bin Toguş kurmuştur. Mısır’da kurulan ikinci Türk devletidir.
· İlk kez Hicaz alındı. Akşitler, Fatimilere karşı tampon devlet olduğu için Abbasiler, Akşitleri korumuştur.
*  Her iki devlette Mısır’da kuruldu. Yöneticileri Türk, halkı Araptı ve çabuk yıkıldılar.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ:
· Tuğrul Bey siyasi, kardeşi Çağrı Bey askeri liderdir.
· Gaznelilerle Nesa ve Serahs savaşlarını yaptı ve Serahs savaşından sonra adına hutbe okuttu.(bağımsızlık)
· Abbasi Halifesini, Şii Buveyhoğulları’nın baskısından kurtararak, Halife ona ‘Doğunun ve Batının Hükümdarı’ unvanını verdi.  Halife siyasi yetkilerini Tuğrul beye devretti. İslam dünyasının lideri Türkler oldu.
* Bu dönemde sultan dini bakımdan halifeye, halifede siyasi bakımdan sultana bağlı oldu.
· Vaspuragan seferi ile Çağrı Bey Anadolu’ya keşif seferleri düzenledi. Raporda Anadolu’nun Türkler için uygun bir yurt olduğu belirtildi.
· Selçukluların İslamiyeti yayma ve göçebe Türkmenlere yurt arayışı; Bizans’ın da Türklerin Anadolu ’ya girmesini önleme çalışması Pasinler savaşına (1048) neden oldu. Bizans ile ilk savaş.
· Başa Alparslan geçti. Veziri Nizamül Mülktü. Hasan Sabbah’ın kurduğu Batıni tarikatıyla mücadele etti.
· Fatımilerin kurduğu Darül Hikme medreselerine karşı Bağdat’ta Nizamiye medreseleri açıldı.

Malazgirt Savaşı
B.S.D (Alparslan)       ×         Bizans(Romen Diojen)
+                 1071                 –
Nedenleri:  İslamiyeti yayma. Yeni yurt arayışı. Bizans, Türklerin Anadolu’ya gelişini engelleme isteği.
Sonuçları: Peçenek ve Uz Türkleri, Selçuklu tarafına geçti. Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. Bizans vergi ödeyecek. Türkiye tarihi başladı. Bizans, Avrupa’dan yardım istedi ve Haçlı seferleri başladı.
· Alparslan komutanlarına Anadolu’ya gidin ve fethettiğiniz topraklar sizindir deyince, Anadolu hızlı bir şekilde fethedildi ve ilk Türk beylikleri kuruldu. Bu durum merkezi otoriteyi sarsmıştır.
· En parlak dönemi Melik Şah’tır. Ömer Hayyam Celali takvimini icat etti.
· Vezir Nizamül mülk ve Melikşah Batiniler tarafından öldürüldü.
· Karahitaylarla (Moğollarla) yapılan Katvan savaşıyla çöküş sürecine girdi.
* Büyük Selçukluların dağılması ile kurulan devletler:     – Kirman Selçukluları   – Horasan Selçukluları  – Harzemşahlar    – Anadolu (Türkiye) Selçukluları     – Irak Selçukluları        – Suriye Selçukluları
* Büyük Selçukluların dağılması ile kurulan Atabeylikler; Selçuklularda ülkenin çeşitli yerlerine idareci olarak gönderilen meliklerin yanlarına Atabey denilen kişiler tayin edilirdi. Bunlardan bazıları devletin zayıflaması üzerine kendi devletlerini kurdular. Bunlar: – Azerbaycan (İldenizoğulları)     – Fars (Salguriler)
– Şam (Zengiler) – Musul (Börüoğulları) – Erbil (Beyteğinler)
· Büyük Selçukluların yıkılma nedenleri: Taht kavgalarıBâtınilerin zararlı faaliyetleri, Geniş yetkiler verilen atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri, Abbasi halifelerinin gizli çalışmaları, Yönetimde İranlıların etkisi artınca Göçebe Türkmenlerin küstürülmesi ve çıkan Oğuz isyanları, Haçlı seferlerinin baskısı, Moğol baskısı

TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK
Devlet Yönetimi:
Hanedanın ortak malı sayıldı.(veraset sistemi)
Kut anlayışı devam etti.
Hükümdarlık alametleri: hutbe okutmak, para bastırmak, Halifeden menşur alınması, sancak, taht, tuğ, nevbet(davul), Hilat giyme ve kılıç kuşanma
Kurultayın yerini divan aldı. Devlet işleri görüşülürdü. (Divan-ı Saltanat)
Tuğra Divanı: İç ve dış yazışmalar   /  Divan-ı Mezalim: Halkın şikayetlerinin görüşüldüğü yer
İstifa Divanı: Mali işler  /  Naib: Hükümdar ülkede olmayınca yerine bakardı. (Nibayet-i Saltanat)
Arz Divanı: Ordunun ihtiyaçları (Emir-i Arz => Askeri işlerden sorumluydu)
İsraf Divanı: Yönetimle ilgili işler (Müşrif)


İlk Müslüman Türk Devletleri Resimleri

 • 2
  İlk islam türk devletleri 3 yıl önce

  İlk islam türk devletleri

İlk Müslüman Türk Devletleri Sunumları

 • 6
  Önizleme: 3 yıl önce

  ilk musluman turk devletleri powerpoint (pptx) sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  30.04.20161İlk Müslüman Türk DevletleriSunu Arşivi: Sunuindir.blogspot.com

  2. Sayfa
  30.04.20162Konuyu tanımlayınDinleyicilerin bu eğitimde neler öğreneceğini anlatınDinleyicilerin konuyla ilgili olabilecek birikimlerini ve ilgilerini bulup çıkarın

  3. Sayfa
  30.04.20163Genel BakışKonuyu genel çizgileri ile verinHer başlığın diğeriyle olan ilişkisini açıklayınMetinMetinMetinMetinMetinMetinMetinMetinMetinTürklerin İslamiyeti Kabulü

  4. Sayfa
  30.04.20164GündemEle alınacak başlıkların bir listesini yapınHer biri için ayrılan zamanı da listeleyin

  5. Sayfa
  30.04.20165Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Aşamaları Türkler ilk defa Müslümanlarla Hz. Ömer zaamanında karşılaştı.Hz. Osman zamanında İran'ın fethinin tamamlanması ile Türklerle Müslümanlar komşu durumuna geldi.Emeviler Dönemi'nde İslam ordularının Maveraünnehir'i fethi bölgede bulunan Türk devletleri yüzünden başarılı olamadı.

  6. Sayfa
  30.04.20166Türklerin Müslüman Olma Nedenleri1. Türkler'in doğuştan savaşçı olmaları ve her Türk erkeğinin asker sayılması İslamiyet'teki cihat anlayışı ile uyuşması2. İslamiyet'in kendi dinleri ile olan benzerliği3. Türklerin sosyal hayatındaki bir takım unsurların İslamiyet'te de olması

  7. Sayfa
  30.04.20167Ekonomik Nedenler :1. Türkler'in haraç ve cizye vergisinden kurtulmak istemeleri2. Abbasi ordusunda ücretli askerlik yapmaları

  8. Sayfa
  30.04.20168Siyasi Nedenler :1. Türkler'in Çinlilere karşı güçlü müttefik elde etmek istemeleri2. Abbasilerin ılımlı politikaları

  9. Sayfa
  30.04.20169

  10. Sayfa
  30.04.201610Talas SavaşıNedeni : Çinliler ve Arapların Orta Asya'yı denetim altına almak istemeleri.Çinliler, Orta Asya'yı denetimleri altına almak amacıyla 747 yılında Türkistan'a sefer düzenledi.Abbasiler, Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri'nin yardımı ile 571 yılında Talas'da Müslümanlar Çinlileri yendi.

  11. Sayfa
  30.04.201611Talas Savaşı Sonuçları :1. Orta Asya Çinlileşmekten kurtuldu2. Türkler, İslamiyet'i kabul etmeye başladı.3. Kağıt, matbaa, barut, pusula gibi Çinlilerin geliştirdiği aletler, Müslümanlar tarafından öğrenilmeye başlandı.UYARI : Kağıt, matbaa, barut ve pusulanın tarih içinde el değişmesi şu şekildedir.

  12. Sayfa
  30.04.201612Teknolojinin el değiştirmesiTalas Savaşı Haçlı SeferleriÇinliler ----> İslam Dünyası ---> AvrupalılarMatbaa - Kağıt ---------->Rönesans - ReformBarut --------->Feodalite'nin YıkılışıPusula ------------>Coğrafya Keşifleri

  13. Sayfa
  30.04.201613KARAHANLILAR840-1212

  14. Sayfa
  30.04.201614

  15. Sayfa
  30.04.201615KARAHANLILARMerkez Balasagun olmak üzere, 840 yılında Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kuruldu.Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han'dır.920 yılında Saltuk Buğra Han zamanında İslamiyet'i kabul ettiler.UYARI : Karahanlılar, İslamiyet'i resmi dini olarak ilk kez kabul eden Türk devletidir. Bu devlet Türk kültürü ile İslam değelerinin sentezini yapmıştır.Türkler'in yaşadığı topraklar üzerinde kurulan bir devlet olduğu için Türkçe'yi resmi dil olarak kabul ettiler.1042 yılında, Doğu Karahanlılar ve Batı Karahanlılar olmak üzere ikiye ayrıldılar.Doğu Karahanlılar 1141 Katvan Savaşı sonucunda Karahitaylılara yenilmiştir.Batı Karahanlılar 1212 yılında Harzemşahlar tarafında yıkılmıştır.

  16. Sayfa
  30.04.201616GAZNELİLER963-1187

  17. Sayfa
  30.04.201617

  18. Sayfa
  30.04.201618GAZNELİLERMerkez Gazne olmak üzere, 963 yılında Alp Tekin(Tigin) tarafından kuruldu.Gazneliler, en parlak devrini, ünlü hükümdarları Gazneli Mahmut zamanında yaşamıştı.UYARI : Gazneli Mahmut , İslamiyet'in koruuculuğunu yapan ilk Türk hükümdarı olmuştur. Bu yüzden Abbasi halifesi kendisine "Sultan" ünvanını vermiştir.

  19. Sayfa
  30.04.201619GAZNELİLERGazneli Mahmut, Hindistan'a toplam 17 sefer düzenledi.UYARI : Bu seferler sonucu İslamiyet, Hindistan'da yayıldı. Bu durum ileride, bölgede kurulacak Türk-İslam Devletleri için temel teşkil etti.Gazneliler döneminde ilk kez İran topraklarına yerleşildi.1040 tarihinde Gazneliler, Dandanakan Savaşı ile Selçuklulara yenildi.Gazneliler, 1187 yılında Gurluların isyanı sonunda yıkıldı.

  20. Sayfa
  30.04.201620BÜYÜK SELÇUKLULAR1040-1157

  21. Sayfa
  2130.04.2016OĞUZ BOYLARIÜÇ OKLARBOZ OKLARGÖK HANDAĞ HANDENİZ HANYILDIZ HANAY HANGÜN HANBAYUNDURÇAVULDURÇEPNİBEÇENESALURALA-YUNTLUEYMÜRYÜREĞİRİĞDİRBÜGDÜZYIVAKINIKKAYIBAYATALKAEVLİKARAEVLİYAZIRDODURGADÖĞERYAPARLIAVŞARBEGDİLLİKKARKINKIZIK

  22. Sayfa
  2230.04.2016BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ KÖKENİSelçuklular Oğuzların Kınık Boyu'na mensuptur.Boyun başı olan Dukak Bey'in ölümü üzerine boyun başına Selçuk Bey geçti.Kınık Boyu'nun Oğuz hükümdarı ile arası açılınca Cend Bölgesine göç etti ve Samanoğlu Devleti'nin egemenliği altına girerek İslamiyet ile tanıştı.Kınık Boyu'nun başına daha sonra Tuğrul ve Çağrı Beyler geçti.

  23. Sayfa
  2330.04.2016

  24. Sayfa
  2430.04.2016Tuğrul ve Çağrı Bey DönemiTuğrul Bey, 1038'de Nişabur Kenti'ni merkez yaparak Büyük Selçuklu Devleti'ni kurdu.Gazne Hükümdarı Sultan Mesut'u, 1040 tarihinde Dandanakan Savaşı'nda yendi.Abbas halifesinin yardım istemesi üzerine, 1051'de Bağdat'a girdi.Selçuklular, bundan sonra Anadolu'nun fethine başladı.

  25. Sayfa
  2530.04.2016Alp Arslan DönemiBizans İmparatorluğu'na bağlı olan Kars'ı Ermeniler'den aldı.Malazgirt'te karşılaşan iki ordu arasında, 1071 yılında çıkan savaşta Bizanslılar yenildi.Böylece Bizans İmparatorluğu'nun İslam dünyası üzerindeki olumsuz baskısı sona erdi.Bu savaştan sonra Anadolu'ya Türk yerleşimi hızlandı, Anadolu Türk Beylikleri kurulmaya başladı.

  26. Sayfa
  2630.04.2016Sultan Melikşah Dönemiİran asıllı vezir Nizamülmülk devlet yönetiminde ona yardım etti.Alp Arslan döneminde başlayan Anadolu ve Suriye'nin fethini tamamladı.Bu dönemde, ilk defa divan teşkilatı kuruldu, ikta sistemi uygulandı.Vezir Nizamülmülk "Siyasetname" adlı eseri yazdı. Dönemin sonlarına doğru "Batınilik" mezhebi ortaya çıktı.Batiniler, 1092 tarihinde ilk önce Nizamülmülk'ü daha sonra da Melikşah'ı öldürdü.

  27. Sayfa
  2730.04.2016Sultan Sencer Dönemi1118'de tahta geçti ve iç karışıklıklara rağmen devlete eski gücünü kazandırmaya çalıştı.1141 tarihinde Karahitaylar'la yaptığı Katvan Savaşı'nda yenildi.1157 yılında Sultan Sencer'in ölmesi üzerine Büyük Selçuklu Devleti yıkıldı.

  28. Sayfa
  2830.04.20161071 SONRASI ANADOLU BEYLİKLERİMalazgirt Savaşı (1071) ile başlayan ve bugünkü sınırlarımız üzerinde, Türklerin kurduğu devletlerin tamamının birden oluşturduğu Türkiye Tarihi'nin ilk bölümünü ilk Türkmen Beylikleri oluşturur.

  29. Sayfa
  2930.04.2016DanişmentlilerDanişmentliler 1080 yılında Sivas merkez olmak üzere kuruldu.Kurucusu Melikşah'ın komutanlarından Danişmentoğlu Ahmet Gazi'dir. Bizanslılar'a ve Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. Danişmenliler'in varlığına 1178 tarihinde Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan son vermiştir.

  30. Sayfa
  3030.04.2016SaltuklularSaltuklular, 1072'de Erzurum merkez olmak üzere kurulmuştur. Kurucusu Alp Arslan'ın komutanlarından Ebulkasım Saltuk'tur. Haçlılar ve Gürcülerle mücadele etmişlerdir. Saltukluların varlığına 1202'de Anadolu Selçuklu hükümdarı Rükneddin Süleyman Şah son vermiştir.

  31. Sayfa
  3130.04.2016MengüceklilerMengücekliler, 1080 tarihinde Erzincan merkez olmak üzere kurulmuştur. Kurucusu Alp Arslan'ın komutanlarından Mengücek Gazi'dir. Gürcülere ve Rumlara karşı mücadele etmişlerdir. Mengüceklerin varlığına 1228 tarihindeAnadolu Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat son vermiştir.

  32. Sayfa
  3230.04.2016ArtuklularArtuklular, 1102'de Harput, Diyarbakır, Halep ve Mardin civarında kurulmuştur. Bu beyliğin Hasankeyf kolu 1102'de Diyarbakır'da kurulmuştur ve 1231'de Eyyubiler tarafından yıkılmıştır.Diğer kolu olan Harput kolu 1112'de Harput'ta kurulmuştur ve 1234'te Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıştır. Diğer bir kolu olan Mardin kolu ise, 1108'de Mardin'de kurulmuştur ve 1409'da Karakoyunlular tarafından yıkılmıştır.

  33. Sayfa
  3330.04.2016Çaka BeyliğiÇaka Bey Devleti 1081 tarihinde İzmir'de kurulmuştur. Kurucusu Çaka Bey'dir. İlk denizci Türk devleti olan bu beylik bazı Ege Adaları'na sahip olmuştur. Beyliğin kurucusu Çaka Bey, İstanbul'u kuşatmak isteyince, Bizans'ın kışkırtmaları sonucu I. Kılıç Arslan tarafından öldürtülmüştür. Çaka Beyliği 1093 tarihinde Bizans tarafından yıkıldı. Böylece Batı Anadolu'dakiilk Türk egemenliği sona ermiş oldu.

  34. Sayfa
  3430.04.2016

  35. Sayfa
  3530.04.2016 Orta Asya ve Yakın Doğu'da Kurulan Diğer Müslüman Türk Devletleri

  36. Sayfa
  3630.04.2016FatimilerŞii Müslümanlar tarafından 969 yılında Tunus'ta kuruldu.969 yılında Mısır'ı alarak Akşid devletine son verdiler.Abbas halifesine saldırılarda bulunması üzerine Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey tarafından Suriye'den çıkarıldılar.Haçlı saldırılarına karşı koyamayan Fatimiler, 1171 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından yıkıldı.UYARI : Batıni mezhebinden olan Fatimilerin 972'de kurdukları El-Ezher medresesi dönemin en önemli eğitim kuruluşudur.

  37. Sayfa
  3730.04.2016TOLUNOĞULLARI: (868-905)Kurulduğu Yer: Mısır.Kurucusu: Tolunoğlu Ahmet.Not: Mısır’da kurulan ilk Türk devletidir. Özellikleri: * Mısır’da Türk kültürü yayıldı ve Mısır, Tolunoğulları tarafından imar edilerek zenginleştirildi. * Suriye alındı. Yıkılışı: Tolunoğlu Ahmet’in ölümünden sonra oğulları zamanında iç karışıklıklar çıktı. Bu durumdan yararlanan Abbasiler, Tolunoğullarına son verdiler (905).

  38. Sayfa
  3830.04.2016İHŞİTLER(AKŞİTLER): (935-969) Kurulduğu Yer: Mısır.Kurucusu: Ebubekir Muhammed.Özellikleri: * Mısır’da kurulan ikinci Türk devletidir.* Suriye’yi aldılar ve ülke topraklarına kattılar.Yıkılışı:Fatimiler tarafından ortadan kaldırıldı.

  39. Sayfa
  3930.04.2016EyyubilerMısır'da, 1174 tarihinde Selahaddin Eyyubi tarafından kuruldu.Selahaddin Eyyubi, Filistin, Suriye, Irak ve Yemen'i fethetti.Selahaddin Eyyubi, Haçlılarla büyük savaşlar yaptı.Haçlıların elinden Kudüs'ü geri aldı.Eyyubi Devleti, 1250 yılında Kölemen komutanlarından Aybeg tarafından yıkıldı.

  40. Sayfa
  4030.04.2016Memlük Devleti1250 tarihinde Aybeg Türkmeni tarafından Mısır'da kuruldu.Haçlılar ve Moğollarla büyük mücadeleler yaptılar.Abbasi halifeliğinin koruyuculuğunu üstlendiler. Ayn-ı Calud Savaşı ile Memlük hükümdarı Baybars, Mısır ve Avrupa'yı Moğol istilasından kurtardı.Hicaz, Filistin ve Suriye'de egemen olna Memlüklüler bahrat yolu ticaretini ele geçirerek ekonomik yönden güç kazandı.Anadolu üzerindeki emelleri nedeniyle Osmanlılarla uzun süre mücadele ettiler.Memlüklüler, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında yapılan Merc-i Dabık ve Ridaniye Savaşları sonunda yıkıldı.

  41. Sayfa
  4130.04.2016MEMLUKLULAR(KÖLEMENLER)UYARI : Hükümdarlığın veraset yoluyla geçmediği tek Türk devletidir. Memlük Sultanları komutanlar arasından seçimle gelirdi.

  42. Sayfa
  4230.04.2016HarzemşahlarMerkez Gürgenç olmak üzere 1097 tarihinde Atsız tarafından kuruldu.Moğol saldırıları sonucunda zayıfladılar.Anadolu Selçukluları ile 1230'da yaptıkları Yassı Çimen Savaşı'nda yenildiler.Moğol istilası sonrasında topraklarını terkedip Selçuklulara sığındılar.UYARI : Selçuklulara bağlı atabeylerden imparatorluğa dönüşen tek devlettir.

  43. Sayfa
  4330.04.2016Moğol İmparatorluğu1196 yılında Temuçin, yani Cengiz Han tarafından başkent Karakurum olmak üzere kuruldu.Cengiz Han 1227 yılında öldü.Cengiz Han ölmeden önce eski bir Türk geleneğine uyarak topraklarını oğulları ve torunları arasında paylaştırdı.UYARI : Moğollar (Cengiz Han)Altınorda Hanlığı İlhanlılar Çağatay Hanlığı Kubilay Hanlığı(1256 - 1502) (1256-1335) (1227 - 1370) (1206-1368)(Hazar Denizi'nin (İran ve Doğu (Türkistan) (Çin) Kuzeyinden Kırım'a Anadolu)kadar uzanan topraklar)

  44. Sayfa
  4430.04.2016Timur İmparatorluğuTimur tarafından 1335 yılında Semerkant merkez olmak üzere kuruldu.1401 yılında Karakoyunlu Devleti'nin topraklarının büyük bir kısmını ele geçirdi.Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusuf'un Osmanlı Devleti'ne sığınması üzerine Anadolu'ya girdi.1402 yılında Çubuk Ovası'nda Osmanlı Devleti ile Ankara Savaşı'nı yaptı ve Yıldırım Bayezıt'ı yendi.Timur'un ölümünden sonra devlet parçalandı.

  45. Sayfa
  4530.04.2016Timur İmparatorluğuUYARI : Bu dönem, ticaret ve bilimde özenli gelişmelerin olduğu bir dönemdir. Astronomi alalında Uluğ Bey, Edebiyat alanında Ali Şir Nevai ve Matematik alanında Ali Kuşçu gibi ünlü isimler yetişti.

  46. Sayfa
  4630.04.2016BABUR DEVLETİ 1501-1858KURUCUSU: BABURŞAH’TIRAFGANİSTAN , HİNDİSTAN BÖLGESİNDE KURULDUEN ÖNEMLİ KÜLTÜR MİRASLARI ŞAH CİHAN’IN EŞİ MÜMTAZ MAHAL İÇİN YAPTIRDIĞI TAC MAHAL’DIR.

  47. Sayfa
  4730.04.2016 Müslüman-Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

  48. Sayfa
  4830.04.2016Hükümdar ve SarayDevlet hanedanın ortak malı olarak kabul edilirdi.Bu durum hükümdarın ölümünden sonra taht kavgalarına sebep olur, devleti zayıflatırdı.Türk-İslam Devletleri'nde hükümdar, Sultan,Hakan,Han unvanı kullanıldı.NOT: Harzemşahlar (Melik,Şahinşah) unvanını kullandılar.UYARI : İLK SULTAN ÜNVANINI GAZNEHÜKÜMDARI SULTAN MAHMUT KULLANMIŞTIR.ÖNEMLİ: TUĞRUL VE ÇAĞRI BEYLEREDE ABBASİ HALİFESİ DOĞUNUN VE BATININ HÜKÜMDARI ÜNVANINI VERMİŞLERDİR.İlk Türk-İslam Devletleri'nde hükümdar tahta çıkınca Abbasi halifelerinin tasdiğini istedi.

  49. Sayfa
  4930.04.2016

  50. Sayfa
  5030.04.2016Hükümdar ve Saray İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE HÜKÜMDARLIK ALAMETLERİHutbe okutmak,sikke(para),tuğra,nevbent(Resmi yerlerde belli zamanlarda çalınan davul),sancak,taç,taht, ve saltanat çadırı.

  51. Sayfa
  5130.04.2016Merkez TeşkilatıSaray : Saray teşkilatı doğrudan sultana bağlıydı.Sarayda yazışmaları yürütmek amacıyla Hacip adı verilen görevliler vardı.Karahanlılarda Tayangu adı verilmiştir.Hükümet, Divan-ı Saltanat denilen Büyük Divan'dan meydana gelirdi.Divanın başkanı ilk zamanlarda hükümdardı.Daha sonra Veziriazamlar başkanlık etmiştir.Karahanlılarda divan başkanına YUĞRUŞ adı verilmiştir.Selçuklular bu kurumu Abbasilerden almışlardır.Büyük Divan'a bağlı olan dört divan şunlardı:İstifa Divanı; Mali işlerle ilgilenen divandır. Başkanlığını müstevfi yapardı.Tuğra Divanı(Divan-ı İnşa); Devletin yazışmalarının yapıldığı divandır.Başkanına TUĞRAİ denilirdi.İşraf Divanı; Mal işlerin yolunda gidip gitmediğini kontrol eden divandır. Başkanına müşrif denirdi.Divan-ı Arz; Ordu ve asker maaşları ile ilgilenen divandır.Başkanı Emir-i Arz.

  52. Sayfa
  5230.04.2016ÜLKE YÖNETİMİİSLAMDAN SONRA ÜLKE YÖNETİMİ EYALETLER-VİLAYETLER-KAZALAR-KÖYLER ŞEKLİNDE İDARİ BÖLÜMLERE AYRILMIŞTIR.EYALET VE VİLAYETLERDE GÖREVLİ OLAN ASKERİ KOMUTAN HÜKÜMDAR AİLAESİNDENSE MELİK DEĞİLSE ŞIHNE ADI VERİLİRDİ.

  53. Sayfa
  5330.04.2016Taşra TeşkilatıBaşkent dışındaki idari birimlere vilayet denirdi.Vilayetlerin başında şehzadeler veya vali statüsünde naipler bulunurdu.Anadolu Selçuklularında üç tip vilayet bulunurdu.Meliklerin yönettiği vilayetler; bunlar hanedan tarafından gönderilen meliklerin doğrudan hükümdara bağlı olduğu vilayetlerdi.Divan Dairesi vilayetleri; yönetimi divana ait olan vilayetlerdi.Bizans sınırında bulunan vilayetler; Başında uç beyi denilen sınır koruyucu beylerin bulunduğu vilayetlerdi.

  54. Sayfa
  5430.04.2016Hukukİslamiyet'in kabulü ile hukuk kuralları değişikliğe uğradı, Türk töresi ile İslami kurallar bir sentez haline getirildi.Adli teşkilat; Şeri Yargı ve Örfi Yargı olmak üzere ikiye ayrılırdı.Şer'i Yargı; kadıların başkanlığındaki mahkemeler tarafından yürütülürdü.Büyük Selçuklularda Kadıların başkanlarına KADi’L KUDATÖrfi Yargı; vergilere, askeriye ile, ikta sahipleri ve ticarete ilişkin kanunlarla ilgilenirdi.Hükümdarların halkın şikayetlerini dinlemek amacıyla düzenlediği Mezali Divanları da görülürdü.Askeri davalara kadı askerler denilen kadılar bakardı.

  55. Sayfa
  5530.04.2016Orduİlk Türk-İslam Devletleri'nde ordu Türkmenlerden oluşurdu. Karahanlılarda ordu Hassa ordusu, Eyalet askerleri ve Türkmen kuvvetleri olmak üzere üç bölüme ayrılmıştı.Selçuklularda, Karahanlılar'dan farklı olarak ikta askerleri, bağlı devletlerin askerleri ve gönüllü askerler vardı.Hassa Ordusunda, askerlik için ayrılan çocuklar belirli merkezlerde yetiştirilir, sultanlar Hassa Birliklerini burada yetişen askerler arasından seçerlerdi.Gulam Sistemi ilk defa Gaznelilerde uygulanmıştır.İkta Askerleri; Tarihte ilk defa Hz.Ömer Döneminde uygulandı.UYARI: BU SİSTEMİN FAYDASI MASRAF YAPMADAN ASKER YETİŞTİRİLİRDİ AYRICA BULUNDUKLARI YERLERİN GÜVENLİĞİNİ DE KORUYORLARDI.Eyalet askerleri; Şehzadelerin ve valilerin yönetimindeki askerlerdi.Türkmen birlikleri; Göçebe Türkmen boylarının savaş anında orduya katılmaları ile oluşan birliklerdi.

  56. Sayfa
  5630.04.2016Toprak Yönetimi Devlete ait ve miri arazi olarak adlandırılan topraklar dört bölüme ayrılmıştı.Has arazi ; Geliri hükümdara ait olan arazilerdi.İkta arazi; Gelirlerine göre önemli devlet görevlilerine dağıtılan arazilerdi.Kendisine ikta verilen kişiye SAHİB-İ ARZ denilirdi. BU SİSTEM BİR ÇOK GÖÇEBE TÜRKMENİN YERLEŞİK YAŞAMA GEÇMESİNİ SAĞLADI AYRICA TOPRAK SÜREKLİ İŞLENDİĞİNDEN EKONOMİ CANLANDI.Mülk arazi; Başarılı devlet adamlarına verilen arazi idi. Bu topraklara sahip olanlar toprak hakkında her türlü tasarrufa sahipti.Vakıf arazi; İlmi ve sosyal kuruluşların masraflarını karşılamak amacıyla bu kuruluşlara tahsis edilen arazilerdi.Haraci arazi; Müslüman olmayan halka ait arazilerdi.

  57. Sayfa
  5730.04.2016Dinİslamiyet'in kabulünden sonra İslam dinini yaymak için önemli çalışmalar yapmışlardı.İslamiyet'te gaza denilen Müslüman olmayan ülkelere yönelik savaşlar ile önemli fetihler gerçekleştirmişlerdi.İslam dini ile İslamiyetten önceki kültürlerin birleşmesi ile Babalik, Bektaşlik, Ekberilik ve Mevlevilik gibi çeşitli tarikatlar oluşturulmuştu.İslamiyeti yaymak amacıyla eserler yazılmış, Kur'anı'ın yayılması amacıyla çalışmalar yapılmıştı.

  58. Sayfa
  5830.04.2016Ekonomik HayatTulunoğulları ve Akşidler, doğu ve batı ticaret yolları arasında oldukları için ticarette oldukça gelişmişti.Eyyubiler ve Memlüklüler'de ise Mısır'la ticaret çok gelişmişti.Memlüklüler döneminde Trablus, Şam, İskenderiye, Dimyat, Yafa ve Akka önemli ticaret merkezleri haline geldi.Ümit Burnu'nun buluması ile bu ticaret merkezleri önemini yitirdi. Gazneliler, Hindistan topraklarını ele geçirerek ekonomilerini canlandırmıştı.Büyük Selçuklular'da, Orta Asya ve Hindistan'dan gelen ticaret yollarının geçmesi ülkeyi zengin bir hale getirmişti.Anadolu Selçuklu Devleti, ticaret yolları üzerinde yaptığı vakıf kuruluşları, han ve kervansaraylarla ticari alanda gelişmişti.Ahilik önemli bir teşkilattır.(Abbasilerde Fütüvvet)

  59. Sayfa
  5930.04.2016Ekonomik HayatDevletin GelirleriÖşür:Müslüman halktan alınan ürün vergisiHaraç: Gayri müslimlerden alınan ürün vergisiCizye: Gayri müslimlerden devletin korunması için alınan baş vergisiGümrük vergileriMaden işletmelerinden elde edilen gelirlerGanimetler

  60. Sayfa
  6030.04.2016Sosyal HayatTürk-İslam Devletleri'nde göçebe bir hayat görülmüş, göçebecilikten dolayı hayvancılık gelişmişti.Yerleşik hayata geçildikçe köylerde oturanlar tarımla, şehirlerde yaşayanlar ise ticaret ve el sanatlarıyla uğraşmışlardı.Şehirlerde ticaretle uğraşanlar Ahi teşkilatını oluşturmuşladı.Anadolu Selçukluları zamanında Türkler zengin ve mutlu bir hayat sürmüşlerdi.

  61. Sayfa
  6130.04.2016BilimTürk İslam Devletleri'nde medreseler bilim merkezi idi.Büyük Selçuklu Devleti zamanında, dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen Nizamiye Medresesi yapıldı.Medreselerde Kur'an, hadis, kelam, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı, matematik, mantık geometri ve tarih okutulurdu.Önemli bilim adamlarının başlıcaları; Farabi, Biruni, İbn-i Türk, İbn-i Sina, Gazali, Ömer Hayyam'dır.Farabi Muallimi Sani olarakta bilinmektedir.(ikinci öğretmen)İbni Sina: eseri El Kanun Fit-Tıp

  62. Sayfa
  6230.04.2016

  63. Sayfa
  6330.04.2016SanatTürk-İslam devletlerindeki sanat eserlerinde mimari ağırlıkta idi.Türk-İslam Devletleri tarafından yapılan ve günümüzde hala ayakta duran sanat eserlerinden bazıları şunlardır:Tulunoğlu CamiiBaybars CamiiMescid-i CumaSultan Sencer TürbesiAlaaddin CamiiBurmalı MinareEn Önemli çangılar : Kopuz,Kös,Zurna,DavulKÖS

  64. Sayfa
  6430.04.2016

  65. Sayfa
  6530.04.2016MİMARİ KARAHANLILAR DÖNEMİŞİR KEBİR CAMİİ: Kerpiçten yapılmıştır.Arap Ata TürbesiHerakkan KümbetiAyşe Bibi TürbesiBalacı Hatun Türbesi

  66. Sayfa
  6630.04.2016 GAZNELİLER DÖNEMİZafer KuleleriLeşkeri Bazar Ulu CamiiArusül Felek CamiiMİMARİ

  67. Sayfa
  6730.04.2016MİMARİ BÜYÜK SELÇUKLULARMescidi Cuma : İsfahanda Melikşah yaptırmıştır.Haydariye MescidiDamgan Mescidi CumasıUYARI: Kervansaraylar ilk defa Karahanlılar ve Gaznelilerde görülmektedir.Ribatı Anuşirvan Medresesi : Tuğrul Bey tarafından yaptırılmıştır.

  68. Sayfa
  6830.04.2016

  69. Sayfa
  6930.04.2016DİL VE EDEBİYAT KARAHANLILARDevlet Dili Hakaniye GAZNELİLERBilim dili Arapça Edebiyat dili Farsça B.SELÇUKLULARDevlet dili Farsça

  70. Sayfa
  7030.04.2016

  71. Sayfa
  7130.04.2016EDEBİ ESERLERKUTADGU BİLİG: “1069-1070”Yusuf Has Hacip tarfından yazılmıştır. “Mutluluk veren bilge”anlamındadır.Bir SEYAHATNAME olarak yazılan eser ilk Islami Türkçe eserdir.

  72. Sayfa
  7230.04.2016EDEBİ ESERLERDİVAN-İ LUGATİ’T TÜRK: Kaşgarlı Mahmut tarafından 1077 yazılmıştır.ilk Türkçe Ansiklopedik Sözlüktür.Türkçenin Arapça’dan üstünlüğü ortaya koyulmuştur.İlk dünya haritası bu kitapta yer almıştır.

  73. Sayfa
  7330.04.2016EDEBİ ESERLERATABET-ÜL HAKAYIK: Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.Uygur alfabesi Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır.Eğitici ve öğretici bir ahlak kitabıdır.

  74. Sayfa
  7430.04.2016EDEBİ ESERLERSALTUK BUĞRA HAN DESTANI: Karahanlı hükümdarı dönemini konu alan destandır.Türklerin islamiyete geçişini anlatan ilk sözlü edebiyat örnekleridir.

  75. Sayfa
  7530.04.2016EDEBİ ESERLERDİVANI HİKMET: Yesevilik tarikatının kurucusu Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.ilk Türk Mutasavvıfıdır.Eserinde islam esaslarını Türkçe olarak öğretmeye çalışmıştır.

  76. Sayfa
  7630.04.2016EDEBİ ESERLERRUBAİLER: Ömer Hayyam tarafından yazılmıştır.Ayrıca Cellali takvimini yapmıştır.

  77. Sayfa
  7730.04.2016

  78. Sayfa
  7830.04.2016EDEBİ ESERLERSİYASETNAME: Büyük Selçukluları Vezirazamı Nizamülmülk tarafından yazılmıştır.Dönemin aksayan yönleri konu alınmıştır.Eserini Farsça olarak kaleme almıştır.

  79. Sayfa
  7930.04.2016EDEBİ ESERLERMUHAMMET BİN KAYS : Türkçe-Farsça sözlük yazmıştır.MAHMUT ZEMAHŞERİ: Mukaddimet-ül Edeb adlı eserini yazarak Türk lehçeleri hakkında bilgi vermiştir.

  80. Sayfa
  8030.04.2016

  81. Sayfa
  8130.04.2016MERV ŞEHRİNDE KERVANSARAY

  82. Sayfa
  8230.04.2016SULTAN SENCER DÖNEMİ PARA

  83. Sayfa
  8330.04.2016TAÇ MAHAL

  84. Sayfa
  8430.04.2016AHMET YESEVİ TÜRBESİ

  85. Sayfa
  8530.04.2016

  86. Sayfa
  30.04.201686SELÇUKLUMEDRESELERİABDULLAH ŞAHİNstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  87. Sayfa
  8730.04.2016NİZAMİYE MEDRESELERİstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  88. Sayfa
  8830.04.2016 İlk Selçuklu medresesi Tuğrul Bey (l040-1063) tarafından 1046 yılında Nişabur'da kurulmuştur. Başlıca Selçuklu medreseleri Nizamülmülk (1063-1092) tarafından kurulmuştur. Nizamülmülk'ün kurmuş olduğu bu devlet teşkilatı, kendisinden sonra gelen İslâm-Türk devletleri için bir örnek olmuştur. Ayrıca kurduğu medreselerde güçlü bir din eğitiminin yanında, İslâm hukuku anlayışına uygun eğitilmiş güvenilir ve yetenekli yöneticileri yetiştirmektir. Dinî sahada izlediği hoşgörülü ve birleştirici siyaseti, ülkeyi terk eden Kuşeyrî ve Cuveynî gibi ünlü bilim adamlarının yurtlarına geri dönmelerini sağlamıştır. Bu hoşgörülü siyaseti, kendini medreselerde de göstermiştir. Çünkü, kurduğu Nizamiye medreseleri çeşitli düşüncelerin barınabildiği ilmî ve idari muhtariyete sahip üniversite karakteri taşıyordu. Nizamülmülk Bağdat, Musul, Basra, Nişabur, Belh, Herat, İsfahan, Merv, Amul, Rey ve Tuş gibi büyük kentlerde çok sayıda bu tip medreseler kurdu. style.visibilitystyle.visibility

  89. Sayfa
  8930.04.2016 Büyük Selçuklu İmparatorluğu Veziri Nizamülmülk’ün 1068 de Bağdat’ta açmış olduğu “Nizamiye Medresesi” Türk yükseköğretim tarihinde yükseköğretim kurumu olarak önemli bir kurumdur. Gazali, Nişabur Medresesi’de öğrenim gördükten sonra Bağdat’ta açılan “Nizamiye Medresesi” nde 1091-1095 yılları arasında “müderrislik” yapmıştır. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

  90. Sayfa
  9030.04.2016 Bu okulların bir benzerleri Anadolu Selçukluları tarafından Konya, Kayseri, Sivas ve Erzurum'da açılmıştı. Bir dönemin bilim merkezi olarak toplumu aydınlatan Nizamiye Medreseleri Osmanlı, medreselerine de örneklik etmiştir. İmam-ı Gazali gibi büyük bir şahsiyet Nizamiye medresesinde baş müderrislik görevinde bulunmuş, âlim ve fâzıl biri olarak onlarca talebe yetiştirmişti. style.visibilitystyle.visibility

  91. Sayfa
  9130.04.2016KAYSERİ’DEKİ MEDRESELER Hunat Hatun Medresesi Kayseri’de I. Alaaddin Keykubat’ın eşi Hunad (Mahperi) Hatun tarafından 1237/1238 yılında yaptırılan Medrese, cami, türbe ve hamam komplekslerinden ibaret olan Hunad Hatun Külliyesi içinde yer alır. Dikdörtgen planlı, açık avlulu ve iki eyvanlı olan Medrese, yuvarlak destek kulelerine sahiptir. Doğu yönündeki portali kısmen yıkılmış olmasına karşın Selçuklu taş işçiliğinin iyi örneklerinden olduğu anlaşılmaktadır.Ana eyvanın solunda kare planlı dersane, sağında ise iç içe bölmeli mekanlar yer alır. Bu kısımdan daha sonra inşa edilen Hunat Hatun Türbesi’ne geçilir. style.opacitystyle.opacitystyle.opacitystyle.opacitystyle.opacitystyle.opacitystyle.opacitystyle.opacity

  92. Sayfa
  9230.04.2016Taşkınpaşa MedresesiÜrgüp-Soğanlı yolu kenarında, Ürgüp’ün 20km. güneyindeki Damsa (Taşkınpaşa) köyündedir. Karamanoğulları’na ait Medrese, Portali, mescitteki mihrabı, kapı ve pencereleri düzgün kesme taşlardan duvarları ise moloz taşlarla örülüdür. Üst örtüsü tamamen yıkılmış olmasına karşın girişin hemen solundaki merdivenlerden en az iki katlı olduğu anlaşılmaktadır. style.visibilitystyle.visibility

  93. Sayfa
  9330.04.2016İhlasiye Medresesi Bitlis İl Merkezinde bulunan Medrese, Selçuklular tarafından 1216 tarihinde yaptırılmıştır. Kitabesine göre 1589 tarihinde Bitlis hanlarından 5. Şerefhan tarafından onarılmıştır. Mimari görünüş açısından klasik Selçuklu estetiğinin tüm özelliklerini taşıyan şaheser, style.visibilityppt_xppt_y

  94. Sayfa
  9430.04.2016Atabey Gazi Ertokuş Medresesi Medrese, I. Alaaddin Keykubat zamanında, Selçuklu uç kumandanı Mübarizeddin Ertokuş tarafından H. 621 / M. 1224 yılında yaptırılmıştır. Medrese “Kapalı Tip Medrese” türüne girer ve dış avlu, iç avlu ile türbe ve medrese odalarından oluşur. Medresenin hücreleri zemin katta olup, üzerleri kubbelidir. Medresenin portali ve yan nişleri, daha sonraki Selçuklu Medreselerine göre daha sade bir tezyinatla işlenmiştir. Medresenin içinde hiçbir dekor bulunmadığından, sadece mimarî kuvvete dayalı değişik bir mekan ifadesi elde edilmiştir. Burada büyüklük ve ahenk bakımından gerçekten az görülen tesire varılmıştır. Taş mihrabıyla Anadolu Selçuklu eserlerinin nadir örneklerindendir. style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  95. Sayfa
  9530.04.2016Eğirdir Dündar Bey Medresesi (Taş Medrese) Medrese, 1237 yılında Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında han olarak yapılmış, daha sonra 1301 yılında Hamidoğlu Dündar Bey tarafından medreseye çevrilmiştir. Medrese iki katlı olup, 30 hücresi vardır. Büyük dış kapısının fevkalâde süsü ve mimarî değerinin üstünlüğü ile şöhret bulmuştur. Dış kapıdan içeriye girilince, küçük antreden sonra ikinci bir kapıdan geçilerek ortasında şadırvan olan avluya girilir. İkinci kata 12 basamaklı bir merdivenden çıkılır. Medrese 11 odalı olup, 6’sı avlunun sağında, 5’i solundadır. Kitabeleri Selçuklu sülüsü ile büyük kapının etrafına kazılmıştır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  96. Sayfa
  9630.04.2016 Karatay (Çini Eserler) Müzesi Karatay Medresesi, Sultan II. İzzeddin Keykavus Devrinde, Emir Celaleddin Karatay tarafından, 649, H. (1251 M.) yılında yaptırılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Osmanlı Devrinde de kullanılan medrese XIX. yüzyılın sonlarında terk edilmiştir. Medrese Selçuklular Devrinde hadis ve tefsir ilimleri okutulmak üzere "Kapalı Medrese" tipinde Sille taşından inşa edilmiştir. Kapı Selçuklu Devri taş işçiliğinin şaheser bir örneğidir. Yazı ve desenlerle süslenmiştir. Kapının diğer yüzeylerine seçme ayet ve hadisler kabartma olarak işlenmiştir. Binanın batı yönünde bulunan beşik tonozlu eyvanın kemerinde besmele ve Ayet-el Kürsi yer almaktadır. Kubbeye geçiş elemanı olan üçgenlerde ise Muhammed, İsa, Musa ve Davud peygamberlerin isimleri ile dört halifenin (Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali)'nin isimlerine yer verilmiştir. Eyvanın solundaki kubbeli hücre Celaleddin Karatay'ın türbesidir. style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  97. Sayfa
  30.04.201697Sırçalı Medrese Sırçalı Medrese Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde medrese olarak kullanılmıştır. Konya'nın ve Anadolu'nun önemli medreselerinden biri olan Sırçalı Medrese Konya İli, Meram İlçesi, Gazialemşah Mahallesi'ndedir. Açık avlulu, iki eyvanlı ve iki katlı medreselerden olan Sırçalı Medrese, II. Gıyaseddin Keyhüsrev Devrinde Bedreddin Muslih tarafından yaptırılmıştır. Çeşitli değişikliklerle 1924 yılına kadar medrese olarak kullanılmıştır. style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  98. Sayfa
  9830.04.2016İnce Minare (Taş ve Ahşap Eserler) Müzesi Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus Devrinde Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından, hadis ilmi öğretilmek üzere 663 H.(1264 M.) yılında inşa ettirilmiştir. Darü-l Hadis Selçuklu Devrinin avlusu kapalı medreseleri grubundadır. Tek eyvanlıdır. Doğusunda yer alan taçapı, Selçuklu Devri taş işçiliğinin en güzel örnekleri arasındadır. Kubbe kasnağında kûfi yazı ile "El-Mülkü-Lillah" "Ayet'el Kürsi" yazılıdır. . style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  99. Sayfa
  9930.04.2016SİVAS MEDRESELERİ Şifaiye Medresesi : Taç kapısı üzerinde yer alan kitabesinde Selçuklu Sultanı I. İzzettin Keykavus tarafından 1217 M. yılında inşa ettirildiği yazmaktadır. Anadolu'daki Selçuklu tıp sitelerinin ve hastanelerin en büyük boyutlusudur. Selçuklu yapılarında olduğu gibi taç kapısı süslemelerine önem verilmiştir. Dışarı doğru taşıntılı taç kapı alınlığının sağında ve solunda aslan ve boğa kabartmaları yapılmıştır.ppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  100. Sayfa
  10030.04.2016 Gök Medrese : 1271 yılında Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından yaptırılmıştır. Gök medresenin mimarı Konyalı Kaluyan'dır. Gök Medrese açık avlulu dört eyvan şemasının uygulandığı iki katlı olduğu iddia edilen bir medresedir. Koç, domuz, aslan, yılan, ejder başlarının tanındığı bu kompozisyonda burç işaretlerinin kast edildiği iddia edilmektedir. Türklerin on iki hayvanlı takvimlerinde de bu hayvanların bir kısmı mevcuttur. ppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  101. Sayfa
  10130.04.2016 Çifte Minareli Medrese : 1271 yılında Vezir Sahip Şemsettin Mehmed Cüveyni tarafından yaptırılmıştır. Sivas Gök Medrese Erzurum Çifte Minareli Medrese ile benzerlik gösteren yapının iki katlı olduğu öğrenilmektedir.style.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  102. Sayfa
  10230.04.2016 Buruciye Medresesi : 1271 M. yılında Anadolu Selçuklu Sultanlarından III. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Hibetullah Burucerdioğlu Muzaffer Bey tarafından yaptırılmıştır. Sarımtırak renkli taşların oyma olarak yapılan giriş kapısı ve avlu karşısındaki iç cephe, devrin Selçuklu taş oymacılığının en güzel örneklerindendir.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibility

  103. Sayfa
  10330.04.2016ERZURUM MEDRESELERİ YAKUTİYE MEDRESESi Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan ve ilhanlılar döneminden kalan Yakutiye Medresesi 1310 yılında Sultan Gazan ve Horasanlı Bulga Hatun'un yardımlarıyla Hoca Cemaleddin Yakut tarafından yaptırılmış tır. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  104. Sayfa
  10430.04.2016ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE Tebrizkapı semti'ndeki bu şaheserin ismi, çeşitli kaynaklarda Hand Hatun, Hande Hatun, Eski Medrese olarakta geçmektedir.Çifte Minareli Medrese'nin İlhanlı Hükümdarı Keyhato'nun karısı Hand Hatun tarafından 13.yüzyılın son çeyreği ile 14.yüzyılın ilk on yılları arasında, Yakutiye Medresesinden önce yaptırıldığı tahmin edilmektedir.Minarelerindeki muhteşem çinileri ve duvarlarındaki çeşitli taş kabartmalarıyla günümüze kadar ulaşan tarihi medrese, şimdilerde Yakutiye Belediyesi'ne devredilmiştir. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  105. Sayfa
  10530.04.2016KIRŞEHİR – CACABEY MEDRESESİ Kırşehir il merkezinde  yer  alan  medrese halk  arasında   minaresindeki yeşil  çinilerden dolayı  "Cıncıklı  Camii" olarak  bilinmektedir.  Selçuklular döneminde  Kırşehir Emiri Nurettin Cibrilbin  Cacabey tarafından  1271-1272  yıllarında  yapılmıştır.  Döneminde   astronomi  yüksek okulu olarak hizmet vermiştir. Taç kapısının hemen solunda Cacabey'in  yattığı   türbe   yer  almaktadır. style.visibilityppt_xppt_y

  106. Sayfa
  10630.04.2016 Büyük  kubbenin  hemen  altında, Yıldızların  incelendiği   bir  havuz   bulunmaktadır. Mukarnas  kavsaralı iki  renkli  taş  işçiliğinin Taç  kapısı  mimari  bir  şaheserdir. Minaresi   yapıdan  ayrı olup,  Gözlem  kulesi niteliğini taşır. Ana eyvanda yer alan karşılıklı iki sütun, koni ve küre biçimlerinin üst üste  bindirilmesiyle oluşmuştur Bu sütun düzenlemesinin Anadolu Türk Sanatında başka bir örneği  bulunmamaktadır. Medrese yakın zamanda restore edilmiştir. Yerli ve yabancı turislerin ilgisini çeken Camii, Kırşehir'in En büyük tarihi Camisidir. Cacabey Camii içistyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  107. Sayfa
  10730.04.2016SİNOP – PERVANE MEDRESESİ 1261 Yılında Selçuklu Veziri Süleyman Pervane tarafından yaptırılmıştır. İki eyvanlı, 10 derslikli, 7 odalı, müştemilatlı, orta kısmında üstü açık avlu, avlu ortasında şadırvanı bulunan bir yapıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  108. Sayfa
  10830.04.2016ANTALYA MEDRESELERİ Gıyasettin Keyhüsrev MedresesiKitabeye göre medrese, Atabey Armağan tarafından yaptırılmıştır. Ancak, Selçuklu Medreseleri yaptıranın değil Sultan Hanın adıyla anıldığından Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi diye adlandırılmıştır. 1239 tarihinde yapılan Medresenin Taç Kapı portalinden başka sağlam kalmış yeri yoktur.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  109. Sayfa
  10930.04.2016KAYNAKLAR. AKYÜZ, Yahya Türk Eğitim Tarihi, Pegem Yayınları, Ankara, 2004. ERGÜN, Mustafa Örgün Eğitimin Kurulmasında Medresenin Rolü. ERGÜN, Mustafa Medreseden Mektebe Osmanlı Eğitim Sistemindeki Değişme. TURAN,O. Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul. KUTLUTAŞ, Hasan Selçuklu- Türk Toplumunda Eğitim- Öğretim Kurumları, Ankara,1978. KÖYMEN, M. A. Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara, 1982. KURAN, A. Anadolu Medreseleri, I, Ankara, 1969. BİLGE, Mustafa İlk Osmanlı Medreseleri, İstanbul, 1984. BAYKARA, T. Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Ankara1985. AKGÜNDÜZ, H. Medreseler ve Üniversiteler, Diyarbakır, 1998style.visibility

  110. Sayfa
  11030.04.2016ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİBüyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Melikşah Dönemi’nde,Selçuklu Ailesi’nden olan Süleyman Şah,Melikşah’tan aldığı izinle İznik ve Çevresi’ni Bizanslılar’ın elinden alır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  111. Sayfa
  11130.04.2016SELÇUKLU DEVLETİSÜLEYMAN ŞAH DÖNEMİBüyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Melikşah zamanında Selçuklu Ailesi’nden Süleyman Şah,Melikşah’tan aldığı izinle 1075 yılında,Bizanslılar’dan İznik alındıktan sonra,Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı,Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurar. Bu devlet iç işlerinde serbest-bağımsız;dış işlerde ise,Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlıydı.Yani Özerk bir yapısı vardı. Devletin başkenti,İznik idi.Süleyman Şah güneye doğru inerek,Tarsus,Adana ve Antakya’yı fethetti.1092 yılında devletin başına,I.Kılıçaslan geçer.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  112. Sayfa
  11230.04.2016 SELÇUKLU DEVLETİI.KILIÇASLAN DÖNEMİI.Kılıçaslan,Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Melikşah’ın ölümünden sonra,kendi devletinin Büyük Selçuklu Devleti ile olan ilişkisini keser.Ve tam bağımsızlığını ilan eder.Bu sırada, 1096 yılında,Anadolu’ya yönelik ilk HAÇLI SEFERLERİ başlar.Bu Haçlı Seferleri’nde,I.Kılıçaslan,İznik’i Haçlılar’a karşı savunamayacağını anlayınca,İznik’ten Konya istikametinde geri çekilmiş ve devletin başkentini buraya taşımıştır.1116 yılında I.Kılıçaslan’ın ölümünden sonra,devletin başına I.Mesut geçer.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  113. Sayfa
  11330.04.2016SELÇUKLU DEVLETİI.MESUT DÖNEMİBu dönemde,II.HAÇLI SEFERLERİ başlamıştır.Haçlılar,bu sefer amaçlarına ulaşamazlar ve geri çekilirler.Bu seferlerden sonra Haçlılar,bir daha Anadolu üzerinden sefer düzenleme-mişlerdir.Diğer seferler,genelde denizler üzerinden yapılmış-tır.I.Mesut’un ölümünden sonra devletin başına II.Kılıçaslan geçer.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  114. Sayfa
  11430.04.2016SELÇUKLU DEVLETİII.KILIÇASLAN DÖNEMİII.Kılıçaslan,Selçuklular’ın en büyük düşmanı olan Danişmentliler’i orta-dan kaldırarak,Selçuklu Tarihi’nde,Anadolu’da Türk Birliği’ni ilk kez sağlamıştır.Haçlılar’ın yardımı ile ayakta durabilen Bizanslılar,Türkler’i Anadoludan atmak için yoğun bir hazırlık içine girer.Ve Eskişehir yakınlarındaki Miryakefelon Ovası’nda 1176 yılında Bizanslılar ile Selçuklular karşı kar-şıya gelir.Savaşı,Selçuklular kazanır.Bu MİRYAKEFELON SAVAŞI ile, Türkler,Anadolu’ya kesin olarak yer-leşmişlerdir.Ve bu savaş ile Bizanslılar,Türkleri Anadolu’dan atamayacak-larını artık anlamışlardır. II.Kılıçaslan’ın 1215 yılında ölümünden sonra devletin başına, I.Gıyaseddin Keyhüsrev geçer.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  115. Sayfa
  11530.04.2016 SELÇUKLU DEVLETİI.GIYASEDDİN KEYHÜSREV DÖNEMİBu dönemde,Antalya Limanı fethedilerek,ilk defa donanma oluşturulmuştur.Selçuklular’ın,artık denizciliğe el atması,o dönemde Venedikliler’in işine gelmemişti.Bu yüzden, Venedik liler’le sürekli deniz savaşları yapılmıştır.I.Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümünden sonra devletin başına,İzzettin Keykavus geçer.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  116. Sayfa
  11630.04.2016 SELÇUKLU DEVLETİİZZETTİN KEYKAVUS DÖNEMİBu dönemde Sinop Limanı’nın alınmasıyla,hem kuzeyden, hem de güneyden denizlerimiz kontrol altına alınmıştır.1220 yılında İzzettin Keykavus’un ölümüyle devletin başına I.Alaeddin Keykübat geçer.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  117. Sayfa
  11730.04.2016 SELÇUKLU DEVLETİI.ALAEDDİN KEYKUBAT DÖNEMİBu dönem,Anadolu Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemidir.Bu dönemde,Alanya fethedilerek,burası liman yapılmıştır.Ayrıca, Akdeniz’in tüm kıyıları alınmıştır. I.Alaeddin Keykübat,Orta Asya’da yer alan tüm Türk Boyları’nı,Anadolu’ya getirttirerek,Anadolu’nun değişik yörelerine yerleştirilmesine yardımcı olmuştur. 1230 yılında,Yassı-Çemen’de Harzemşahlar Devleti ile yapılan savaşı, Selçuklular kazanır.Bu YASSI-ÇEMEN SAVAŞI’ndan sonra, a)Harzemşahlar Devleti,yıkılma sürecine girmiştir, b)Bu savaştan sonra,Anadolu Selçuklu Devleti,en parlak devrine girer. I.Alaeddin Keykübat’ın ölümünden sonra,devletin başına II.Gıyaseddin Keyhüsrev geçer.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  118. Sayfa
  11830.04.2016SELÇUKLU DEVLETİII.GIYASEDDİN KEYHÜSREV DÖNEMİBu dönem,Anadolu Selçuklu Devleti’nin en felaketli yıllarıdır.Bu dönemde,devlet yönetimin halkı ezmesi üzerine,devlet temelinden sarsılır.Bu koşulların yaşandığı böylesi bir dönemde,1243 yılında Moğollar’la yapılan KÖSEDAĞ SAVAŞI’ndan sonra, a)Anadolu’da Fetret Dönemi başlar.Bu Fetret Dönemi’nde, sırasıyla, II.İzzettin Keykavus, III.Kılıçaslan, IV.Kılıçaslan ve II.Alaeddin Keykübat,devlet yönetiminde bulunmuşlardır. Ancak,bunlardan hiçbiri,devletin yıkılmasını önleyememişlerdir. b)Anadolu Selçuklu Devleti,yıkılma sürecine girer. c)Anadolu,Moğollar’ın egemenliği altına girer, d)Anadolu Selçuklu Devleti’nin parçalanmasıyla,Anadolu’da yer yer Türk Beylikleri kurulur, style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  119. Sayfa
  11930.04.2016 TÜRKİYE SELÇUKLULARI BEYLİKLERİ DÖNEMİstyle.visibility

  120. Sayfa
  12030.04.2016

  121. Sayfa
  30.04.2016121OSMANOĞULLARI BEYLİĞİ(1299-1922) style.visibilitystyle.visibility

  122. Sayfa
  30.04.2016122 Osmanlılar Oğuzların Kayı boyundadır.1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Oğuz topluluklarıyla birlikte Anadolu’ya geldiler.Kayıların başında Ertuğrul Bey bulunuyordu.Ertuğrul Bey Söğüt ve Domaniç’i ele geçirdi ve buraya yerleşti.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  123. Sayfa
  30.04.2016123 Ertuğrul Bey’in 1281 yılında vefat etti.Yerine oğlu Osman Bey geçti.Osman Bey sürekli Bizans tekfurlarıyla savaştı.1299’da bağımsızlığını ilan etti.Beyliğin ilk merkezi Söğüt oldu.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  124. Sayfa
  12430.04.2016KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ (1256-1487)style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  125. Sayfa
  30.04.2016125 Oğuzların Avşar boyundan olan Karaman aşireti Moğollardan kaçarak Anadolu’ya geldi.Mut ve Ermenek dolaylarına yerleştiler.Başlarında Nur Sufi vardı.Karamanoğlu Mehmet Bey topladığı divanda ”Bundan sonra divanda,dergahda,mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır.”diyerek Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  126. Sayfa
  30.04.2016126 Yıldırım Bayezit Karamanoğulları Beyliğine son verdi.1402 Ankara savaşından sonra yeniden kuruldular.II.bayezit 1487’de Karamanoğulları Beyliğine kesin olarak son verdi.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  127. Sayfa
  30.04.2016127GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ(1299-1429)style.visibility

  128. Sayfa
  30.04.2016128 Celaleddin Harzemşah ile Germiyan aşireti Anadolu’ya geldi.Beyliğin kurucusu I.Yakup Bey’dir.Beyliğin merkezi Kütahya’dır.Germiyanoğulları çeyiz olarak Kütahya,Emet,Simav ve Tavşanlı’yı Osmanlıya verdi.Yıldırım Bayezit Beyliğe son verdi.Ankara savaşı’ndan sonra yeniden kuruldular.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  129. Sayfa
  30.04.2016129 Erkek çocuğu olmayan II.Yakup Bey vefatından sonra beyliğinin Osmanlı’ya verilmesini vasiyet etti.1429’da vefatından sonra Germiyanoğulları Beyliği Osmanlı’ya katıldı.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  130. Sayfa
  30.04.2016130KARESİOĞULLARI BEYLİĞİ(1304-1360)style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  131. Sayfa
  30.04.2016131 Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kuruldu.Uç beyi olarak Bizans sınırında bulundular.Balıkesir’i Bizans’tan alarak kendilerine merkez yaptılar.Denizcilikte ileri düzeyde olan Karesioğulları Bizans’a karşı güçlü bir donanma oluşturmuşlardı.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  132. Sayfa
  30.04.2016132 Orhan Bey’in bir seferi sonucu Balıkesir ve çevresi alındı.I.Murat’ın 1360’da Çanakkale’yi alması ile Karesioğulları Beyliği sona erdi.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  133. Sayfa
  13330.04.2016HAMİTOĞULLARI BEYLİĞİ(1300-4239

  134. Sayfa
  30.04.2016134 Isparta,Eğirdir ve Yalvaç’ta Hamit Bey’in torunu Dündar Bey tarafından kuruldu.Hamitoğulları I.Murat’ın isteği üzerine topraklarının bir bölümünü Osmanlılara sattı.Yıldırım Bayezit 1390 yılında beyliğe son verdi.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  135. Sayfa
  30.04.2016135 Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kuruldular.II.Murat 1423’te bu beyliği Osmanlı topraklarına kattı.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  136. Sayfa
  30.04.2016136MENTEŞEOĞULLARI(1261-1424)style.visibility

  137. Sayfa
  30.04.2016137 Menteşe Bey tarafından Muğla ve Milas yöresinde kuruldu.Güçlü bir donanmaya sahiptiler.Yıldırım Bayezit 1390’da bu beyliğe son verdi.Ankara Savaşı’ndan sonra tekrar kuruldular.II.Murat Menteşeoğulları Beyliğine 1424 yılında son verdi.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  138. Sayfa
  13830.04.2016AYDINOĞULLARI BEYLİĞİ(1308-1426)style.visibility

  139. Sayfa
  30.04.2016139 Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından Birgi,Selçuk ve Tire’de kuruldu.Denizciliğe önem verilerek Selçuk ve İzmir’de büyük donanma inşa edildi.Yıldırım Bayezit tarafından 1390’da yıkıldı.Ankara Savaşı’ndan sonra tekrar kuruldular.II.Murat 1426’da beyliğe son verdi.ppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  140. Sayfa
  14030.04.2016CANDAROĞULLARI(İSFENDİYAROĞULLARI) BEYLİĞİ

  141. Sayfa
  30.04.2016141 Kastamonu ve Sinop yöresinde Şemseddin Yaman Candar tarafından kuruldu.Kastamonu Süleyman Paşa zamanında beyliğin merkezi oldu.Yıldırım Bayezit 1392’de Kastamonu’yu aldı.Ankara Savaşı’ndan sonra İsfendiyaroğulları adı ile varlığını sürdürdü.II.Mehmet 1461’de beyliğe son verdi.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  142. Sayfa
  14230.04.2016SARUHANOĞULLARI BEYLİĞİ(1313-1410)style.visibility

  143. Sayfa
  30.04.2016143 Manisa ve yöresinde Saruhan Bey tarafından kurulmuştur.Yıldırım Bayezit 1390 yılında Manisa’yı alarak Bu beyliğe son verdi.Ankara Savaşı’ndan sonra Saruhanoğulları Beyliği tekrar kuruldu.1410’da Çelebi Mehmet tarafından ortadan kaldırıldı.ppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  144. Sayfa
  14430.04.2016DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ(1337-1515)style.visibility

  145. Sayfa
  30.04.2016145 Maraş ve Elbistan çevresinde kurulmuştur.Oğuzların Bozok Kolundandır.Başkent önce Elbistan sonra Maraş olmuştur.Bu beylik zaman zaman Osmanlı ile Memlüklerin arasını açmıştır.Osmanlılar tarafından Turnadağ Savaşı’nda yenilgiye uğrayan beylik sona erdi.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  146. Sayfa
  14630.04.2016RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİ(1353-1608)

  147. Sayfa
  30.04.2016147 Adana ve Tarsus dolaylarında kuruldu.Oğuzların Yüredir Boyu beylerinden Ramazan Bey tarafından kuruldu.1608’de Osmanlı’ya bağlı hale geldi.style.textDecorationUnderline

  148. Sayfa
  14830.04.2016 Bir göçün ve aynı amaçlara yönelik göçler dizisinin sebepleri arasında siyasi, sosyal, ekonomik ve dini etkenler yer alır. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya göçlerinin siyasi sebebi olarak gösterilebilir? A) Kuraklık ve nüfus artışının olması B) Salgın hayvan hastalıklarının baş göstermesi C) Orduda onluk sisteme geçilmesi D) Boylar arasında hakimiyet mücadelelerinin olması E) Yeni kültürler edinmek istenmesistyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yr

  149. Sayfa
  14930.04.2016I. Mete, Çin topraklarına girmektense, Çin’i baskı altında tutmayı tercih etmiştir.II. Uygurlar, çeşitli dinlere girdikleri halde dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kullanmışlardır.III. Karahanlılar islamı kabul etmelerinden sonra bile Türk dilini kullanmaya devam etmişlerdir.Yukarıda anlatılan bu davranışlardan, aşağıdakilerden hangisinin korunmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır?A) Yönetim biçimininB) Toprak bütünlüğününC) İnanç sistemininD) Milli benliklerininE) Adalet ve hoşgörününstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yr

  150. Sayfa
  15030.04.2016I. Ulusal kültürün korunmasıIl. Göçebe bir yaşam tarzı sürdürülmesiIII. Sosyal sınıflaşmanın çok belirsiz olmasıIV. Hakanlar ile diğer yöneticilerin de halk gibi töreye bağımlı tutulmasıV. Ülke sorunlarının Kurultay’da görüşülüp karara bağlanmasıgeleneklerinden hangileri, İslamiyet öncesi Türk toplumlarında demokratik veya hukuk üstünlüğü niteliğine özgü bir anlayışın varlığını ortaya koymaktadır?A) Yalnız V B) I,III ve V C) I ve IV D) Il, III ve IV E) III, IV ve Vstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yr

  151. Sayfa
  15130.04.2016İslamiyet Öncesi Orta Asya Türk Devletleri’nde;- Mimari gelişmemiştir.- Uzun süreli hapis cezaları yoktur.- Bilimsel faaliyetler ve yazı kullanımı azdır.Bu durumun oluşmasında;I. Hukuk sistemiII. Etnik yapıIII. Egemenlik anlayışıIV. Yaşam tarzıgibi etkenlerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?A) Yalnız II B) Yalnız III C) Yalnız IVD) I ve III E) III ve IVstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yr

  152. Sayfa
  15230.04.2016Orta Asya Türklerinde, tam yerleşik düzene geçilinceye kadar toplumsal sınıflaşmanın belirgin olmayışı ve kurulan devletlerde merkezi yönetimin görülmeyişi, I. Özel mülkiyet anlayışının olmaması II. Göçebe yaşam tarzının sürdürülmesiIII. Ulusal nitelikli kültürlerinin korunmuş olmasıIV. Savaşçı bir toplum yapısının bulunmasıgibi nedenlerden hangilerine bağlanabilir?A) I ve II B) I ve IV C) II ve IVD) III ve IV E) II, III ve IVstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yr

  153. Sayfa
  15330.04.2016İslamiyet öncesi Türk devletlerinin geleneklerinden bazıları şunlardır. I. Askeri ve ekonomik kararların mecliste alınması II. Hükümdar soyundan gelenlerin devletin yönetiminde hak sahibi olması III. Boy beylerinin seçimle belirlenmesiIV. Hükümdar eşlerinin devlet meclisine katılması Bu geleneklerden hangileri, İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kısa zamanda parçalanıp yıkılmalarında etkili olmuştur?A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve IV E) II, III ve IVstyle.visibilityppt_xppt_yr

  154. Sayfa
  15430.04.2016A) Laik devlet anlayışınınB) Oligarşik devlet işleyişininC) Teokratik devlet yapısının D) Demokratik uygulamanınE) Mandater Sistemin‘Orta Asya’da kurulmuş Türk devletlerinde yönetim; hakan, hatun ve Kurultay adı verilen meclis tarafından yürütülmüştür. Siyasi, askeri ve ekonomik konuların görüşüldüğü “Kurultay danışma meclisi niteliğindedir.’Kurultay’ın varlığı aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yr

  155. Sayfa
  15530.04.2016Orhun Kitabeleri’nde, aç milletin doyurulması, çıplak milletin giydirilmesi ve halkın refahının artırılması gibi ifadeler yer almaktadır. Buna göre;I. Ordu – millet anlayışının olduğunaII. Sosyal devlet anlayışının olduğunaIII. Halkın hürriyetinin sınırlandırıldığınayargılarından hangilerine ulaşılamaz?A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IIID) I ve II E) I ve IIIstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yr

  156. Sayfa
  15630.04.2016Türkçe’de;- Buğday, arpa, darı gibi tahıl adlarıAltın, gümüş, bakır, tunç gibi maden adlarının bulunması Türkler’in geçmiş yaşantılarıyla ilgili olarak;I. Yerleşik hayata geçtikleriII. İleri bir uygarlığa erişmiş oldukları III. Geçim kaynaklarının sadece tarım olduğu IV. Diğer milletlere maden işlemeyi öğrettikleri gibi yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşmamızı sağlar?A)Yalnız I B) I ve II C) I ve IIID) II ve IV E) III ve IVstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yr

  157. Sayfa
  15730.04.2016Savaşçı toplum yapısıGöktanrı inanışıYoğun Çin saldırılarıGöçebe yaşam tarzıİpek Yolu ticaretiEski Türklerin sanat eserleri genelde, taşınabilir malzemeden, çoğunluklaahşap, deri, metal ve taş işçiliğine dayalı eserlerden oluşmuştur.Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?style.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yr

  158. Sayfa
  15830.04.2016ARKADAŞLARDERS

  159. Sayfa
  15930.04.2016 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER ABDULLAH ŞAHİN TARİH ÖĞRETMENİ www.tarihogretmeni.org

İlk Müslüman Türk Devletleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

İlk Müslüman Türk Devletleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
İlk islam türk devletleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin